Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych Cisco i Juniper. SM-WZP-2133-393/21 2021-09-21 15:20 2021-10-04 09:00
2. Zakup prenumeraty prasy papierowej i elektronicznej na 2022 r. SM-WZP-2133-340/21 2021-09-15 12:21 2021-09-27 09:00
3. Konserwacja węzłów ciepła technologicznego w siedzibach Straży Miejskiej m.st. Warszawy - SM-WZP-2133-438/21 SM-WZP-2133-438/21 2021-09-16 14:53 2021-09-24 09:00
4. Odnowienie subskrypcji oprogramowania antywirusowego zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną Straży Miejskiej m.st. Warszawy SM-WZP-2133-367/21 2021-08-25 12:26 2021-09-07 09:00
5. Wsparcie techniczne dla urządzeń firmy Fortinet wraz z przedłużeniem licencji SM-WZP-2133-374/21 2021-08-27 09:39 2021-09-06 09:00
6. Wsparcie techniczne oraz odnowienie subskrybcji oprogramowania Veritas Backup Exec eksploatowanego w infrastrukturze Straży Miejskiej m .st. Warszawy SM-WZP-2133-366/21 2021-08-24 10:47 2021-09-01 09:00
7. Zakup amunicji pistoletowej na potrzeby Straży Miejskiej m. st. Warszawy SM-WZP-2133-349/21 2021-08-23 13:45 2021-08-31 09:00
8. Odnowienie subskrypcji oprogramowania „DeviceLock” w liczbie 635 sztuk, w postaci kluczy licencyjnych wraz z certyfikatami oraz wsparcie techniczne dla tego oprogramowania. SM-WZP-2133-358/21 2021-08-18 14:02 2021-08-25 09:00
9. Dostawa 6-ciu zestawów bezzałogowych autonomicznych statków powietrznych wraz z niezbędnym wyposażeniem SM-WZP-2133-255/21 2021-06-10 13:56 2021-06-18 09:00
10. Dostawa ręcznych miotaczy gazu pieprzowego SM-WZP-2133-191/21 2021-05-05 12:22 2021-05-13 09:00
11. Dostawa 25 sztuk radiotelefonów wraz z ukompletowaniem, nr postępowania SM-WZP-2133-145/21 SM-WZP-2133-145/21 2021-04-09 11:35 2021-04-19 09:00
12. Dostawa krzeseł biurowych - SM-WZP-2133-144/21 SM-WZP-2133-144/21 2021-04-06 14:52 2021-04-15 09:00
13. Przeprowadzenie kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne - nr SM-WZP-2133-129/21 SM-WZP-2133-129/21 2021-03-29 12:21 2021-04-07 09:00
14. Dostawa 3 400 sztuk filtrów do butelek filtrujących DAFI, numer postępowania SM-WZP-2133-102/21 SM-WZP-2133-102/21 2021-03-19 12:48 2021-03-30 09:00
15. Naprawy blacharsko-lakiernicze oraz ślusarskie w pojazdach służbowych Straży Miejskiej m. st. Warszawy - znak sprawy SM-WZP-2133-109/21 SM-WZP-2133-109/21 2021-03-18 15:02 2021-03-29 09:00
16. Dostawa środków czystości dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy - nr sprawy SM-WZP-2133-84/21 SM-WZP-2133-84/21 2021-03-04 12:04 2021-03-12 09:00
17. Okresowe roczne kontrole techniczne budynków będących siedzibami Straży Miejskiej m. st. Warszawy mieszczące się przy ul. K. Sołtyka 8/10, Jana Młota 3, kobielskiej 5 - nr sprawy SM-WZP-2133-44/21 SM-WZP-2133-44/21 2021-02-25 12:21 2021-03-08 09:00
18. Wykonanie przeglądów technicznych i kalibracji 5 szt. pyłomierzy DustTrak DRX 8533 - nr sprawy SM-WZP-2133-74/21 SM-WZP-2133-74/21 2021-02-23 14:46 2021-03-03 09:00
19. Świadczenie usług finansowych w zakresie zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników Straży Miejskiej m.st. Warszawy, zgodnie z ustawą z dnia 4 paździenika 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych SM-WZP-2133-21/21 2021-02-05 15:48 2021-02-22 11:00
20. Dostawa wraz z zaprojektowaniem i montażem regałów jezdnych dwustronnych i stacjonarnych dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy - nr sprawy SM-WZP-2133-30/21 SM-WZP-2133-30/21 2021-02-03 14:49 2021-02-11 09:00
21. Sprawowanie serwisu technicznego strony internetowej Straży Miejskiej m.st. Warszawy wraz z dostosowaniem jej do wymogów WCAG 2.2 - nr sprawy: SM-WZP-2133-10/21 SM-WZP-2133-10/21 2021-01-21 14:18 2021-01-29 09:00
22. Zakup licencji dostępowych Microsoft Exchange Server Standard CAL 2019 MOLP NL GOV User w ilości 170 szt. - nr sprawy: SM-WZP-2133-576/20 SM-WZP-2133-576/20 2020-12-01 15:27 2020-12-10 10:00
23. Zakup licencji oprogramowania Microsoft Office 2019 Standard MOLP GOV w ilości 49 szt. - nr sprawy: SM-WZP-2133-570/20 SM-WZP-2133-570/20 2020-11-26 14:57 2020-12-04 10:00
24. Naprawa sprzętu informatycznego w 2021 roku - nr sprawy: SM-WZP-2133-549/20 SM-WZP-2133-549/20 2020-11-24 13:44 2020-12-02 10:00
25. Świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Cisco i Juniper w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. SM-WZP-2133-535/20 2020-11-09 15:01 2020-11-19 09:00
26. Sukcesywna dostawa dzienników i wydawnictw periodycznych w prenumeracie na rok 2021 dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy - SM-WZP-2133-465/20 SM-WZP-2133-465/20 2020-10-16 13:59 2020-10-29 09:00
27. Dostawa 30 szt. regałów metalowych - SM-WZP-3133-478/20 SM-WZP-3133-478/20 2020-10-12 13:51 2020-10-21 09:00
28. Konserwacja węzłów ciepła technologicznego w siedzibach Straży Miejskiej m.st. Warszawy - SM-WZP-2133-458/20 SM-WZP-2133-458/20 2020-10-01 14:34 2020-10-19 09:00
29. Dostawa 4 szt. trąbek – instrumentów muzycznych - SM-WZP-2133-449/20 SM-WZP-2133-449/20 2020-09-24 09:33 2020-10-08 09:00
30. Dostawa artykułów informacyjno-edukacyjnych: zawieszek odblaskowych w liczbie 24 000 szt. i opasek odblaskowych w liczbie 3 000 szt. - SM-WZP-2133-445/20 SM-WZP-2133-445/20 2020-09-24 09:47 2020-10-05 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne