Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Zakup usług SIP-TRUNK w zakresie stacjonarnej teletransmisji danych dla zapewnienia prawidłowego działania systemu Zintegrowanej Platformy Wymiany Danych SM-WZP-2133-538/21 2021-11-30 09:26 2021-12-13 09:00
2. Dostawa plecaków transportowych i ratowniczych wraz z wyposażeniem SM-WZP-2133-594/21 2021-11-25 13:35 2021-12-02 09:00
3. Dostawa aparatów fotograficznych oraz akcesoriów i wyposażenia dodatkowego SM-WZP-2133-585/21 2021-11-23 15:11 2021-11-30 09:00
4. Wynajem wraz z niezbędnymi licencjami oraz wdrożeniem urządzenia zabezpieczającego system poczty elektronicznej Straży Miejskiej m. st. Warszawy. SM-WZP-2133-537/21 2021-11-18 15:11 2021-11-29 09:00
5. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb Straży Miejskiej m.st. Warszawy SM-WZP-2133-568/21 2021-11-19 14:28 2021-11-29 09:00
6. Dostawa defibrylatorów AED i zestawów szkoleniowych dla AED SM-WZP-2133-566/21 2021-11-18 15:16 2021-11-26 09:00
7. Dostawa blokad na koła samochodowe SM-WZP-2133-535/21 2021-11-17 12:43 2021-11-25 09:00
8. Dostawa artykułów promocyjnych SM-WZP-2133-520/21 2021-11-15 15:30 2021-11-24 09:00
9. Wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych Cisco i Juniper. SM-WZP-2133-393/21 2021-09-21 15:20 2021-10-04 09:00
10. Zakup prenumeraty prasy papierowej i elektronicznej na 2022 r. SM-WZP-2133-340/21 2021-09-15 12:21 2021-09-27 09:00
11. Konserwacja węzłów ciepła technologicznego w siedzibach Straży Miejskiej m.st. Warszawy - SM-WZP-2133-438/21 SM-WZP-2133-438/21 2021-09-16 14:53 2021-09-24 09:00
12. Odnowienie subskrypcji oprogramowania antywirusowego zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną Straży Miejskiej m.st. Warszawy SM-WZP-2133-367/21 2021-08-25 12:26 2021-09-07 09:00
13. Wsparcie techniczne dla urządzeń firmy Fortinet wraz z przedłużeniem licencji SM-WZP-2133-374/21 2021-08-27 09:39 2021-09-06 09:00
14. Wsparcie techniczne oraz odnowienie subskrybcji oprogramowania Veritas Backup Exec eksploatowanego w infrastrukturze Straży Miejskiej m .st. Warszawy SM-WZP-2133-366/21 2021-08-24 10:47 2021-09-01 09:00
15. Zakup amunicji pistoletowej na potrzeby Straży Miejskiej m. st. Warszawy SM-WZP-2133-349/21 2021-08-23 13:45 2021-08-31 09:00
16. Odnowienie subskrypcji oprogramowania „DeviceLock” w liczbie 635 sztuk, w postaci kluczy licencyjnych wraz z certyfikatami oraz wsparcie techniczne dla tego oprogramowania. SM-WZP-2133-358/21 2021-08-18 14:02 2021-08-25 09:00
17. Dostawa 6-ciu zestawów bezzałogowych autonomicznych statków powietrznych wraz z niezbędnym wyposażeniem SM-WZP-2133-255/21 2021-06-10 13:56 2021-06-18 09:00
18. Dostawa ręcznych miotaczy gazu pieprzowego SM-WZP-2133-191/21 2021-05-05 12:22 2021-05-13 09:00
19. Dostawa 25 sztuk radiotelefonów wraz z ukompletowaniem, nr postępowania SM-WZP-2133-145/21 SM-WZP-2133-145/21 2021-04-09 11:35 2021-04-19 09:00
20. Dostawa krzeseł biurowych - SM-WZP-2133-144/21 SM-WZP-2133-144/21 2021-04-06 14:52 2021-04-15 09:00
21. Przeprowadzenie kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne - nr SM-WZP-2133-129/21 SM-WZP-2133-129/21 2021-03-29 12:21 2021-04-07 09:00
22. Dostawa 3 400 sztuk filtrów do butelek filtrujących DAFI, numer postępowania SM-WZP-2133-102/21 SM-WZP-2133-102/21 2021-03-19 12:48 2021-03-30 09:00
23. Naprawy blacharsko-lakiernicze oraz ślusarskie w pojazdach służbowych Straży Miejskiej m. st. Warszawy - znak sprawy SM-WZP-2133-109/21 SM-WZP-2133-109/21 2021-03-18 15:02 2021-03-29 09:00
24. Dostawa środków czystości dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy - nr sprawy SM-WZP-2133-84/21 SM-WZP-2133-84/21 2021-03-04 12:04 2021-03-12 09:00
25. Okresowe roczne kontrole techniczne budynków będących siedzibami Straży Miejskiej m. st. Warszawy mieszczące się przy ul. K. Sołtyka 8/10, Jana Młota 3, kobielskiej 5 - nr sprawy SM-WZP-2133-44/21 SM-WZP-2133-44/21 2021-02-25 12:21 2021-03-08 09:00
26. Wykonanie przeglądów technicznych i kalibracji 5 szt. pyłomierzy DustTrak DRX 8533 - nr sprawy SM-WZP-2133-74/21 SM-WZP-2133-74/21 2021-02-23 14:46 2021-03-03 09:00
27. Świadczenie usług finansowych w zakresie zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników Straży Miejskiej m.st. Warszawy, zgodnie z ustawą z dnia 4 paździenika 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych SM-WZP-2133-21/21 2021-02-05 15:48 2021-02-22 11:00
28. Dostawa wraz z zaprojektowaniem i montażem regałów jezdnych dwustronnych i stacjonarnych dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy - nr sprawy SM-WZP-2133-30/21 SM-WZP-2133-30/21 2021-02-03 14:49 2021-02-11 09:00
29. Sprawowanie serwisu technicznego strony internetowej Straży Miejskiej m.st. Warszawy wraz z dostosowaniem jej do wymogów WCAG 2.2 - nr sprawy: SM-WZP-2133-10/21 SM-WZP-2133-10/21 2021-01-21 14:18 2021-01-29 09:00
30. Zakup licencji dostępowych Microsoft Exchange Server Standard CAL 2019 MOLP NL GOV User w ilości 170 szt. - nr sprawy: SM-WZP-2133-576/20 SM-WZP-2133-576/20 2020-12-01 15:27 2020-12-10 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne